Prislösningar

Fast pris eller löpande?
Förr i tiden gjordes de flesta arbeten på löpande räkning. Snickaren kom och gjorde jobbet och när han var klar betalade man för den tid som gått åt. Pga oseriösa hantverkare började fler och fler gå över till att vilja ha fast pris.

 Idag rekommenderas att man tar de större kostnaderna på fast pris för att sen kunna göra vissa kompletteringar per timme. Viktigt är att man skriver ner vad som är vad i avtalet. Fördelen med löpande pris är att man faktiskt ibland kan hjälpa till med vissa moment där det går. Det kan vara att t ex hämta material, köra bort skräp eller måla en vägg. 

Oftast blir slutsumman billigare när man gör ett arbete per timme. När ett byggföretag lägger ett pris på ett jobb vet företaget ju inte alla kostnaderna utan man tar i mer än vad man tror att det kommer att landa på. Fördelen med fast pris är att man lättare kan se vad totalkostnaden kommer att bli.

Badrum/garantier:
Se till att företaget som renoverar ditt badrum har våtrumsbehörighet. Konsumenttjänstlagen ger dig som kund rätt att påtala fel och brister inom tio år från färdigställandedatum.

Svart arbetskraft:
Anlita aldrig svart arbetskraft. Det kan bli en kostsam affär för dig. Vid olycka kan du bli arbetsgivaransvarig och ersättningsskyldig. Dessutom kan du bli skyldig att betala skatter och sociala avgifter. Du har ingen garanti på arbete från svart arbetskraft.

Bygglov:
Du kan kolla med stadsbyggnadskontoret eller din bygglovsavdelning ifall bygglov krävs. För renovering behövs sällan bygglov. Ska du däremot flytta någon fasad, dörr eller bygga en takkupa etc måste man alltid ansöka om lov.

Material:
Då det gäller byggmaterial eller rör och kopplingar till ett badrum kan det vara bäst att hantverkarna köper in materialet. Ska du lägga ett parkettgolv eller klinker i hallen så kan du själv köpa ut materialet. Ifall hantverkaren hämtar ditt material får du vara beredd på att att han vill ha timersättning för detta jobb. De flesta tar även ut reseersättning för bilkostnad.

Avtal:
När du anlitar en reparatör, hantverkare eller någon annan näringsidkare för att få en tjänst utförd har du ett lagstadgat konsumentskydd. Se till att ha ett skriftligt avtal. Det förhindrar missförstånd och du får betydligt lättare att få rätt vid en reklamation.

Läs mer: Badrumsrenovering i Stockholm